>>>

>>>

Ano ang sintomas ng tulo

Babaye sa balod | my archive

publication date:2018-02-13 21:35.

Paglabay sa usa ka oras, nisulod ang laing magtutudlo sa faculty room.

SUGILANON | babaye sa balod

Niadtong higayona pa nibati og kasakit sa lawas si Ligaya. Ang kinawrasan sa iyang wala nga braso, ta-asta-as usab. Nagdugo na kini. Ang iyang seksi nga blusa, wala na mokidlap. Namantsahan na kini sa pula niya nga dugo og sa abog nga adorno didto sa diskohan. Ang iyang ulo, bug-at kaayo. Og daw naibot ang kada lusok sa iyang itom nga buhok. Apan wala na lang kini niya panumbalinga.

8775 Wala na koy mahimo para sa imo. Unya karon, molakaw ka nga magbawon og kayugot sa eskwelahan? 8776

Sige lang og dimalas ko karong gabhiona, am-am pa ni Ligaya sa iyang kaugalingon. Inig-abot sa high season sa sunod buwan, siguradong moabot na usab kadto sila si Uwe, Peter og Ulli. Og kinsa pa galing kadtong Austrian nga baho kaayo og ilok? Makapalit na gyud ko ini og shabu para kang Pidong. Og mahatag na nako sa iya ang tanan niyang gusto.

8775 O, sige. Gusto ko mahimong usa ka sugbuanong magbabalak. Usa ka tinuod nga sugbuanong magbabalak. Wala nay bili para kanako ang pagpadayon sa pagtudlo dinhi. Kung motudlo man galing ko, sa ako nang kaugalingon nga eskwelahan. Dili ko gusto mahimong yaya sa mga spoiled nga mga anak sa mga adunahan ning dakbayan. 8776

Nagpahiyom og padayon si Lisa. Nagpahiyom siya samtang naghunahuna sa nahitabo kaniya niining buntaga. Nagpahiyom usab siya sa paghunahuna sa mga mahitabo kaniya sa umaabot nga mga adlaw.

Sus! maayo unta og dili to sila magdungan pagpangabot aron makahigayon sab ko og kuyog sa ilang tanan. Huna huna pa ni Ligaya samtang namaybay kini sa lapokon nga eskinita. Padulong siya kang Pidong nga naghulat sa kwarto nga iyang gi-abangan.

Nihilak na usab
ang Diwata
sa panganod
ug ang suba
mora na ug mabdos
ang iyang tiyan
nagbuy-od
Nagdanguyngoy na pod
ang kalangitan
mao na kini
ang hinungdan
pagbungkag-lapinig
sa kabataan
daw putyukan
Nag-aligutgot sa taman
ang hangin
nga Habagat
ug gidayandayan
ang mga sakayan
didto sa nag-alingasa
nga dagat
Nibugwak pa gayud
ang koryente
nga wala maggikan
sa posti
lagmit! sa tinai
ning kalibutan
nga adunay kasuko
sa katawhan

And swiftly as they glide away
they do not take with them

Kay hangtod karon ang haw-ang
Nga nataran
Nga imong gibiyaan
Naghandum lang gihapon
Sa pagtuyok sa kalibutan.

More pictures on the theme «Ano ang sintomas ng tulo».

leave a comment