>>>

>>>

Paano mo malalaman kung fertile ang isang babae